Đà Nẵng: Cấm rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán

Đà Nẵng: Cấm rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán
Đà Nẵng: Cấm rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán
 28/11/2018 Quốc Tế Holding 2.294
Vừa qua, thành phố Đà Nẵng chỉ thị các đơn vị liên quan, chủ đầu tư bất động sản triển...

Vừa qua, thành phố Đà Nẵng chỉ thị các đơn vị liên quan, chủ đầu tư bất động sản triển khai thực hiện hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư theo chỉ thị ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc, hoàn thành các thủ tục về bán nhà ở hình thành trong tương lai, các thủ tục nghiệm thu trước khi bàn giao nhà. Đồng thời, nghiêm cấm rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán; thực hiện phân định phần sở hữu chung, sở hữu riêng giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư để hạn chế xảy ra tranh chấp, khiếu nại khi chung cư được đưa vào sử dụng.

Những trường hợp bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, chủ đầu tư phải đảm bảo các thủ tục, giới hạn số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư phải có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tiến hành bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo UBND phường, xã nơi có nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia, hoặc chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Song song đó, tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư, những quy định về trường hợp bị cấm rao bán nhà ở hình thành trong tương lai; kiểm tra và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý - vận hành, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị theo Quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giải quyết kịp thời những hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư tại địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp kéo dài. Trong những trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị, cơ quan chức năng phải báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và phương hướng giải quyết theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về các trường hợp cấm rao bán nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán theo thẩm quyền, và về phương thức quản lý, sử dụng và vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao cho Sở Xây dựng trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, căn cứ theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nguồn: Đà Nẵng: Cấm rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán

Chia sẻ: