Báo Cáo Tài Chính

Thông tin dành cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2024

26/04/2024
PDFXem
2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

10/04/2024
PDFXem
2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

17/01/2024
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

12/10/2023
PDFXem
2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán.

14/08/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

30/07/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

17/04/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.

24/03/2023
PDFXem
2023

Giải trình Báo Cáo Tài Chính năm 2022

24/03/2023
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

25/10/2022
PDFXem
2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

15/08/2022
PDFXem
2022

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 Của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Holding

26/07/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.

19/05/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

29/04/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2021.

12/01/2022
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

09/12/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

01/12/2021
PDFXem
2021

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

18/08/2021
PDFXem