Báo Cáo Tài Chính

Thông tin dành cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2023

Giải trình Báo Cáo Tài Chính năm 2022

24/03/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.

24/03/2023
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

25/10/2022
PDFXem
2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

15/08/2022
PDFXem
2022

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 Của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Holding

26/07/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.

19/05/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

29/04/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2021.

12/01/2022
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

09/12/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

01/12/2021
PDFXem
2021

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

18/08/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

16/08/2021
PDFXem
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 3 NĂM 2020

21/10/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

20/10/2020
PDFXem
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

06/10/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

05/10/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

20/07/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2020

29/04/2020
PDFXem