Báo Cáo Tài Chính

Thông tin dành cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán.

14/08/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

30/07/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

17/04/2023
PDFXem
2023

Giải trình Báo Cáo Tài Chính năm 2022

24/03/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.

24/03/2023
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

25/10/2022
PDFXem
2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

15/08/2022
PDFXem
2022

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 Của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Holding

26/07/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT.

19/05/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

29/04/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2021.

12/01/2022
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021

09/12/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

01/12/2021
PDFXem
2021

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

18/08/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

16/08/2021
PDFXem
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 3 NĂM 2020

21/10/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

20/10/2020
PDFXem
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

06/10/2020
PDFXem