Báo Cáo Tài Chính

Thông tin dành cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

30/01/2019
PDFXem
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

20/10/2018
PDFXem
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

20/10/2018
PDFXem
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

11/09/2018
PDFXem
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

14/08/2018
PDFXem
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

23/07/2018
PDFXem
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

20/07/2018
PDFXem
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

10/05/2018
PDFXem