Báo Cáo Tài Chính

Thông tin dành cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

06/10/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

05/10/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

20/07/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2020

29/04/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2020

29/04/2020
PDFXem
2020

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

29/04/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

24/04/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

24/04/2020
PDFXem
2020

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

24/04/2020
PDFXem
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

26/07/2019
PDFXem
2019

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

26/07/2019
PDFXem
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2019

26/07/2019
PDFXem
2019

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

24/04/2019
PDFXem
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2019

22/04/2019
PDFXem
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

29/03/2019
PDFXem
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

30/01/2019
PDFXem
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

20/10/2018
PDFXem
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

20/10/2018
PDFXem