Lĩnh vực kinh doanh

Khám phá

Lĩnh vực kinh doanh

Đầu tư hiệu quả. Cam kết ổn định chất lượng sản phẩm và dịch vụ tạo niềm tin vững bền sẽ dẫn đến thành công

Pin, Năng Lượng Sạch

Pin, Năng Lượng Sạch

Chúng tôi có tiềm năng về nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin lưu trữ năng lượng tiên tiến, đổi mới, chất lượng và thân thiện với môi trường.
Tin Bất Động Sản

Tin Bất Động Sản

Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với giải pháp thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng, đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chí I-5 (Intelligent, International, Inspire, Iconic, Innovation).
Hệ Thống Bán Lẻ

Hệ Thống Bán Lẻ

Duy trì và phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu thông qua thương hiệu 99 với: Trạm sạc xe điện, Trạm Xăng, Cửa hàng tiện lợi, Phụ tùng ô tô.