Công Bố Thông Tin

Thông tin dành cho cổ đông
Công Bố Thông Tin
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy - người có liên quan đăng ký bán 1.200.000 cổ phiếu LMH

01/07/2022
PDFXem
2022

Thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Quốc Tế Holding

30/06/2022
PDFXem
2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Quốc Tế Holding về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

27/06/2022
PDFXem
2022

Đề Cử Ứng Viên Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Thành Viên Ban Kiểm Soát Theo Đề Nghị Của Nhóm Cổ Đông

22/06/2022
PDFXem
2022

Đơn Từ Nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát Của Ông Vũ Đức Doanh

21/06/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Ngọc Đức Đăng Ký Bán 1.122.200 cổ phiếu LMH.

10/06/2022
PDFXem
2022

Công Văn Giải Trình Chậm Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thành Lập Chi Nhánh Công Ty.

07/06/2022
PDFXem
2022

Nghị Quyết HĐQT Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Thành Viên HĐQT Của Ông Nguyễn Xuân Thùy Và Ông Võ Văn Tuấn; Bổ Nhiệm Bà Nguyễn Lan Hương Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐQT

03/06/2022
PDFXem
2022

Đơn Từ Nhiệm Thành Viên HĐQT Của Ông Nguyễn Xuân Thùy Và Ông Võ Văn Tuấn.

03/06/2022
PDFXem
2022

Công bố thông tin thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Nha Trang.

06/05/2022
PDFXem
2022

Bà. Nguyễn Lan Hương - Thành viên HĐQT đã mua 24.000 cổ phiếu LMH.

08/04/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy - Chủ Tịch HĐQT Đã Bán 711.800 Cổ Phiếu LMH.

24/03/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy - Chủ Tịch HĐQT Đăng Ký Bán 711.800 Cổ Phiếu LMH.

14/03/2022
PDFXem
2022

Bà. Nguyễn Lan Hương - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu LMH.

09/03/2022
PDFXem
2022

HĐQT Công Ty CP Quốc Tế Holding ban hành quyết định về việc thay đổi Kế toán trưởng của công ty.

28/01/2022
PDFXem
2021

CBTT giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Bà. Nguyễn Lan Hương mua 10.000 cổ phiếu LMH.

31/12/2021
PDFXem
2021

Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch Tạm Thời.

27/12/2021
PDFXem
2021

CBTT Ông. Nguyễn Xuân Thùy - Chủ Tịch HĐQT đã bán thỏa thuận 950.000 cổ phiếu LMH.

24/12/2021
PDFXem