Công Bố Thông Tin

Thông tin dành cho cổ đông
Công Bố Thông Tin
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2023

Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

09/06/2023
PDFXem
2023

Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Lần Thứ 15

25/05/2023
PDFXem
2023

Điều Lệ Công Ty (thay đổi địa chỉ trụ sở chính).

25/05/2023
PDFXem
2023

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị thay đổi vị trí Tổng Giám Đốc

30/03/2023
PDFXem
2023

Nghị quyết bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

27/03/2023
PDFXem
2023

Thay đổi nhân sự và người được ủy quyên công bố thông tin

26/03/2023
PDFXem
2023

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

26/03/2023
PDFXem
2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

26/03/2023
PDFXem
2023

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

26/03/2023
PDFXem
2023

HĐQT thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025

03/03/2023
PDFXem
2023

Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Chức Danh Thành Viên HĐQT Của Bà Nguyễn Lan Hương.

01/03/2023
PDFXem
2023

Ông. Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán 1.100.000 cổ phiếu LMH.

10/02/2023
PDFXem
2023

Ông. Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán 1.100.000 cổ phiếu LMH.

30/01/2023
PDFXem
2023

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/01/2023
PDFXem
2023

Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ Tịch - thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Đức.

16/01/2023
PDFXem
2022

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên là Người quản trị nội bộ

22/12/2022
PDFXem
2022

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT công bố thông tin đã bán 200.000 cổ phiếu LMH

21/12/2022
PDFXem
2022

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

15/12/2022
PDFXem