Công Bố Thông Tin

Thông tin dành cho cổ đông
Công Bố Thông Tin
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2024

Công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

20/05/2024
PDFXem
2023

Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

09/06/2023
PDFXem
2023

Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Lần Thứ 15

25/05/2023
PDFXem
2023

Điều Lệ Công Ty (thay đổi địa chỉ trụ sở chính).

25/05/2023
PDFXem
2023

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị thay đổi vị trí Tổng Giám Đốc

30/03/2023
PDFXem
2023

Nghị quyết bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

27/03/2023
PDFXem
2023

Thay đổi nhân sự và người được ủy quyên công bố thông tin

26/03/2023
PDFXem
2023

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

26/03/2023
PDFXem
2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

26/03/2023
PDFXem
2023

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

26/03/2023
PDFXem
2023

HĐQT thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025

03/03/2023
PDFXem
2023

Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Chức Danh Thành Viên HĐQT Của Bà Nguyễn Lan Hương.

01/03/2023
PDFXem
2023

Ông. Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán 1.100.000 cổ phiếu LMH.

10/02/2023
PDFXem
2023

Ông. Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán 1.100.000 cổ phiếu LMH.

30/01/2023
PDFXem
2023

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/01/2023
PDFXem
2023

Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ Tịch - thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Đức.

16/01/2023
PDFXem
2022

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên là Người quản trị nội bộ

22/12/2022
PDFXem
2022

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT công bố thông tin đã bán 200.000 cổ phiếu LMH

21/12/2022
PDFXem