Công Bố Thông Tin

Thông tin dành cho cổ đông
Công Bố Thông Tin
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy - Chủ Tịch HĐQT Đã Bán 711.800 Cổ Phiếu LMH.

24/03/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy - Chủ Tịch HĐQT Đăng Ký Bán 711.800 Cổ Phiếu LMH.

14/03/2022
PDFXem
2022

Bà. Nguyễn Lan Hương - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu LMH.

09/03/2022
PDFXem
2022

HĐQT Công Ty CP Quốc Tế Holding ban hành quyết định về việc thay đổi Kế toán trưởng của công ty.

28/01/2022
PDFXem
2021

CBTT giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Bà. Nguyễn Lan Hương mua 10.000 cổ phiếu LMH.

31/12/2021
PDFXem
2021

Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch Tạm Thời.

27/12/2021
PDFXem
2021

CBTT Ông. Nguyễn Xuân Thùy - Chủ Tịch HĐQT đã bán thỏa thuận 950.000 cổ phiếu LMH.

24/12/2021
PDFXem
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Ông. Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán CP

14/12/2021
PDFXem
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Ông. Nguyễn Quang Hưng

02/12/2021
PDFXem
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Ông. Nguyễn Ngọc Đức

01/12/2021
PDFXem
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Bà. Nguyễn Lan Hương đăng ký mua CP.

01/12/2021
PDFXem
2021

Xin gia hạn thời gian nộp và công bố BCTC quý III năm 2021.

29/11/2021
PDFXem
2021

Xin gia hạn thời gian nộp và công bố Báo cáo soát xét bán niên năm 2021

25/11/2021
PDFXem
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Ông. Nguyễn Quang Hưng

24/11/2021
PDFXem
2021

Công Bố Thông Tin Giao Dịch Cổ Phiếu Nội Bộ - Ông. Nguyễn Ngọc Đức

01/11/2021
PDFXem
2021

Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Nội Bộ - Ông. Nguyễn Xuân Thành

28/10/2021
PDFXem
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Ông. Nguyễn Xuân Thành

20/10/2021
PDFXem
2021

Công Bố Thông Tin Giao Dịch Cổ Phiếu Nội Bộ - Ông. Trịnh Minh Tâm

07/10/2021
PDFXem