Công Bố Thông Tin

Thông tin dành cho cổ đông
Công Bố Thông Tin
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2022

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu LMH

25/11/2022
PDFXem
2022

Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa

24/11/2022
PDFXem
2022

Thông báo đăng ký (thay đổi) mô hình Công ty và loại Báo Cáo Tài Chính.

22/07/2022
PDFXem
2022

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Holding có chi nhánh hoạt động tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, thực hiện áp dụng mô hình hoạt động kế toán phân cấp theo Cấp Công ty và cấp chi nhánh

21/07/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy đã bán 1.200.000 cổ phiếu LMH

19/07/2022
PDFXem
2022

Công bố lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022

15/07/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Ngọc Đức (Chủ tịch HĐQT) đã bán 922.200 cổ phiếu LMH

07/07/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Xuân Thùy đăng ký bán 1.200.000 cổ phiếu LMH

01/07/2022
PDFXem
2022

Thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Quốc Tế Holding

30/06/2022
PDFXem
2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Quốc Tế Holding về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

27/06/2022
PDFXem
2022

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022

26/06/2022
PDFXem
2022

Đơn Từ Nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát Của Ông Vũ Đức Doanh

21/06/2022
PDFXem
2022

Ông. Nguyễn Ngọc Đức Đăng Ký Bán 1.122.200 cổ phiếu LMH.

10/06/2022
PDFXem
2022

Công Văn Giải Trình Chậm Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thành Lập Chi Nhánh Công Ty.

07/06/2022
PDFXem
2022

Nghị Quyết HĐQT Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Thành Viên HĐQT Của Ông Nguyễn Xuân Thùy Và Ông Võ Văn Tuấn; Bổ Nhiệm Bà Nguyễn Lan Hương Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐQT

03/06/2022
PDFXem
2022

Đơn Từ Nhiệm Thành Viên HĐQT Của Ông Nguyễn Xuân Thùy Và Ông Võ Văn Tuấn.

03/06/2022
PDFXem
2022

Công bố thông tin thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Nha Trang.

06/05/2022
PDFXem
2022

Bà. Nguyễn Lan Hương - Thành viên HĐQT đã mua 24.000 cổ phiếu LMH.

08/04/2022
PDFXem