Hà Nội: Thu hồi nhà, đất sử dụng sai mục đích!

Hà Nội: Thu hồi nhà, đất sử dụng sai mục đích!
Hà Nội: Thu hồi nhà, đất sử dụng sai mục đích!
 10/07/2018 Quốc Tế Holding 1.408
UBND thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không đúng quy định sẽ bị thu...

UBND thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không đúng quy định sẽ bị thu hồi lại để sắp xếp, xử lý đảm bảo hiệu quả. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đang nghiên cứu áp dụng hình thức đấu giá cho thuê để đảm bảo công khai, minh bạch, sát giá thị trường.

Tràn lan nhà, đất sử dụng sai mục đích tại Hà Nội

Trả lời ý kiến cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cho biết, về thống kê diện tích nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi sáp nhập, giải thể trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 1/8/2008 thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đến ngày 31/12/2017 có 9 doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể theo quy định. Các doanh nghiệp này quản lý, sử dụng 28 cơ sở nhà đất với tổng diện tích khoảng 1.344,8 ha đất.

UBND thành phố cho biết, về nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người dân thuê để ở, thành phố đã và đang đẩy mạnh việc bán các diện tích nhà, đất này cho nhân dân theo quy định của pháp luật về nhà ở, nhằm tạo điều kiện về chỗ ở cho người dân, tạo quyền chủ động cho nhân dân trong việc cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại.

Hiện nay, tổng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước thuộc địa bàn thành phố được phân bố trên 844 địa điểm. Hiện, Cty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý 807 địa điểm, Cty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội quản lý 20 địa điểm; UBND quận Hà Đông quản lý 16 địa điểm; UBND thị xã Sơn Tây quản lý 1 địa điểm.

Áp dụng đấu giá cho thuê theo nhu cầu...

ha noi thu hoi nha, dat su dung sai muc dich!

Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chuyên dùng tiến hành rà soát, phân loại, lập phương án xử lý tổng thể để báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Cụ thể, đối với các cơ sở nhà, đất đang giao các cơ quan hành chính nhà nước của TW và thành phố sử dụng, sẽ tiến hành rà soát để chuyển giao các cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng phù hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nếu cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất không đúng quy định như cho thuê, cho mượn... hoặc vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ thu hồi lại để sắp xếp, xử lý đảm bảo hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng hình thức đấu giá cho thuê để đảm bảo công khai, minh bạch, sát giá thị trường.

“Với các địa điểm nhỏ lẻ, đan xen sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân sẽ thu hồi để tổ chức bán đấu giá công khai theo quy định. Với các địa điểm đang có tranh chấp, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra, làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng, những vi phạm (nếu có) để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định”, văn bản nêu.

Nguồn: Mua Bán Nhà Đất

Chia sẻ: