Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
 23/09/2021  4.838

Bên cạnh công tác đầu tư, phát triển kinh doanh, Landmark Holding (LMH) chú trọng việc mang lại lợi ích cộng đồng – xã hội thông qua hành động triển khai các hạng mục lợi ích như:

• Các chương trình thiện nguyện định kỳ và không định kỳ.

• Đầu tư, phát triển và áp dụng các dự án XANH nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường tự nhiên.

• Tất cả các hoạt động nhằm nâng cao tư duy, ý thức cán bộ công nhân viên và tạo sự tương tác hiệu quả trong môi trường làm việc của LMH.

• Giúp doanh nghiệp tồn tại ổn định, phát triển lâu dài cũng như xây dựng thương hiệu bền vững.

Chia sẻ: