Disclosure Of Information

Information for shareholders
Disclosure Of Information
YearTitleDaySummaryDownloadView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Công văn số 1364/VSD-ĐK.NV ngày 24/02/2020 của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán LMH từ 0% lên 100%

25/02/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc Báo Đầu tư Chứng khoán đăng tải bài báo liên quan đến vấn đề quản trị của Công ty ngày 14/02/2020

25/02/2020
PDFView
2020

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Landmark Holding là 100%

17/02/2020
PDFView
2020

CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề đăng ký kinh doanh

07/02/2020
PDFView
2020

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 04/2019

03/02/2020
PDFView
2020

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING Báo cáo tài chính Quý 04/2019

03/02/2020
PDFView
2020

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING Giải trình Báo cáo tài chính Quý 04/2019

03/02/2020
PDFView
2020

Công ty cổ phần Landmark Holding công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

31/01/2020
PDFView
2020

CBTT Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

20/01/2020
PDFView
2020

CBTT Giải trình về việc cổ phiếu giảm

08/01/2020
PDFView
2019

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 12 năm 2019

10/12/2019
PDFView
2019

Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ

20/11/2019
PDFView
2019

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

07/11/2019
PDFView
2019

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

05/11/2019
PDFView
2019

Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

05/11/2019
PDFView
2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2019

30/10/2019
PDFView
2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2019

30/10/2019
PDFView
2019

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 - 2019

30/10/2019
PDFView