Annual Shareholders Meeting

Information for shareholders
Annual Shareholders Meeting
YearTitleDaySummaryDownloadView
2021

Kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ - Trần Thị Thu Trang

16/09/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu - Trịnh Tâm

14/09/2021
PDFView
2021

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

10/09/2021
PDFView
2021

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO

08/09/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Trần Thị Kim Phương

08/09/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu nội bộ - Trần Thị Thu Trang

08/09/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu nội bộ.

29/08/2021
PDFView
2021

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

29/08/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu.

29/08/2021
PDFView
2021

Thông báo mã chứng khoán LMH được đưa khỏi diện bị hạn chế giao dịch và được giao dịch trở lại bình thường từ ngày 30/08/202

27/08/2021
PDFView
2021

Công ty cô phần Landmark Holding công bố báo cáo thường niên năm 2020

24/08/2021
PDFView
2021

CTCP Landmark Holding báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 kèm phụ lục.

24/08/2021
PDFView
2021

Công văn xin gia hạn thời gian nộp và công bố BCTC Quý I-II/2021, Báo cáo soát xét bán niên năm 2021.

23/08/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin ông Nguyễn Xuân Thùy - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua cổ phiếu LMH.

23/08/2021
PDFView
2021

CTCP Landmark Holding công bố bổ nhiệm kế toán trưởng.

19/08/2021
PDFView
2021

Công ty cổ phần Landmark Holding giải trình Báo Cáo Tài Chính năm 2020

18/08/2021
PDFView
2021

Công bố thông tin nhân sự nội bộ của Công ty

18/08/2021
PDFView
2021

Biên bản họp HĐQT về việc bầu CT.HĐQT; Bổ nhiệm TGĐ; Thành lập văn phòng đại diện.

17/08/2021
PDFView